Vi är en ideell förening med huvudinriktning

Video: filmning, redigering & överföringar till digitalt media.

Foto: Mörkrumsutrustning & fotografiska saker.

Utskrifter: Storformat & kopiering


Föreningens syfte är:

Att främja intresset för mediafrågor


Erja: 070- 378 84 37

mail: info@mediaverkstan.net

Styrelse  


Ordförande  Alf Fastesson 070-392 17 79


Sekreterare  Eva Simonsson 073-181 33 68


Kassör  Erja Birath 070-378 84 37


Suppleant  Arne Lindström &  Ingemar Brink               

Välkommen till Mediaverkstan